news| band| live | audio | pictures | lyrics | contact | myspace | guestbook

logo
lyrics

Thrash The Railroads

1. Wheels on fire
Depressed, fucked up
with only one desire
to set my wheels on fire
Skate – to release the pressure
Skate – just for your pleasure
The only cure that can heal me
If not, this world is gonna kill me
Skate fast, Skate fast, skate fast
die young

V depresii, rozjebaný
s jedinou túžbou zase jazdiť.
Skejtuj – vydaj zo seba ten tlak
Skejtuj – len pre svoje potešenie
Jediná liečba, čo ma môže zachrániť.
Ak nie, tento svet ma zabije.
Skejtuj rýchlo, zdochni mladý.

2. Boston dream
One night I had a beautiful dream
of being part of an old Boston scene
It took me to another place,
slamming to bands like DYS.
I got totally out of control,
Boston hardcore took my soul.
The kids will have their say
It´s Žilina not L.A.
Anger and power in their sound,
make your arms just throw around.
Let these tunes come through your head
Boston scene still not dead.
Well story ends it´s not so good,
when comes to mind it fucks my mood.
They got their feet out of the pedal
and started playing shitty metal!

Jednu noc som mal krásny sen,
stal som sa súčasťou starej bostonskej scény.
Zobralo ma to úplne inam,
robil som bordel na DYS..
Som úplne mimo kontroly,
starý Boston si ma získal.
Hnev a sila v ich zvuku,
ťa donúti rozhadzovať rukami.
Nechaj si túto muziku jebať do hlavy
,starý Boston ešte stále žije.
Príhoda končí, ale nie veľmi dobre.
Vždy keď si na to spomeniem pokazí mi náladu.
Zvoľnili tempo a začali hrať sračkový metal!
Komentár: Na svete existuje veľa miest, kde bola veľmi silná lokálna scéna, no podľa môjho názoru práve Boston vyvrhol jedny z najlepších kapiel na tejto skurvenej planéte. SSD, NEGATIVE FX, DYS, IMPACT UNIT, F.U.´S, GANG GREEN, SIEGE, JERRY´S KIDS, THE FREEZE...uff stačí?

3. Napalm breath
On the buses everywhere,
I fall into deep despair.
No one ever talks to me,
What disease this has to be???
Sacrificed for other species,
loneliness rips me to pieces.
Napalm Breath
vegan socializing problem
Napalm Breath
that´s why you are pointing at them
Napalm Breath
the natural garlic power
Napalm Breath
reason why I fail as lover???? :))))
Who cares if they stink most of days vegans are sexy anyways :)

Hocikde aj v autobuse, neustále prepadám úzkosti.
Nikto sa so mnou nerozpráva, som infikovaný nejakým vírusom???
Zasvetil som svoj život ochrane zvierat za cenu samoty :)
Napalmový dych
problém zoznamovania vegánov
Napalmový dych
preto na nich ukazujete
Napalmový dych
prírodná sila cesnaku
Napalmový dych
dôvod neúspechov s dievčatami??? :)
Koho zaujíma, či väčšinu dní smrdia aj tak sú sexy :)
Komentár: Vážna téma a nie tak úplne vážny text, respektíve pohľad na vegánstvo z nezvyčajného uhlu :)

4. Zilina fukktown
No spots to skate,
no places to stay.
If you want to live,
the alternative way.
I can´t even explain,
how I hate this town.
There is no other option,
just to burn it down!!!!
Žilina fukktown, Žilina fukktown!!!
Living in the state of depression.
Žilina fukktown, Žilina fukktown!!!
We´re all victims of progression.
They abandoned all the parks,
instead they built the malls.
Enjoy your empty life,
inside concrete walls.
If you are not keen on shopping,
then you are not welcomed here.
As for being little different,
you´re treated like a queer.

Žiadne miesta na skejtovanie,
nikde sa nedá tráviť čas,
ak chceš žiť mimo prúdu.
Nedá sa popísať, ako niekedy toto mesto nenávidím.
Nie je iná možnosť, iba zrovnať ho so zemou.
Žilina fukktown, Žilina fukktown!!!
Život v stave depresie.
Žilina fukktown, Žilina fukktown!!!
Sme obeťami „pokroku“.
Rušia sa parky, miesto nich tu stoja nákupné centrá.
Uži si svoj život vnútri betónovej kocky.
Ak ťa nezaujíma len nakupovanie,
nie si tu vítaní.
Ak si trocha odlišný, považujú ťa za menejcenného.
Komentár: Áno viem, textov o negatívnych aspektoch života v mestách sa už napísalo nespočetné množstvo a ten môj je len ďalším prázdnym nárekom bez reálneho dopadu, ale k čomu majú slúžiť punkové texty ak nie k uvoľneniu vlastnej frustrácie?

5. Rich kids
You don´t have to be dilligent.
You don´t have to be smart.
Every problem can be solved
With your credit card.
There´s no need to worry
If anything is bad.
Just pick up your phone
And call your mom or dad.
RICH KIDS FUCK YOU!!!

Nemusíš byť usilovný,
Nemusíš byť múdry.
Každý problém vyrieši tvoja kreditka.
Netreba sa obávať, ak je čokoľvek zlé.
Zdvihni telefón, zavolaj mame alebo oteckovi.
Bohaté detičky choďte do piče!!!

6. Instant Wisdom
Good for nothing
or successful
there´s nothing
in between
this rubbish
does not represent
how women
should be seen.
Brainwashing is crucial goal of your magazine!
Always read between the lines!
Take control over your life!

K ničomu,
alebo úspešná.
Nič medzi neexistuje!
Tento odpad neprezentuje
správny pohľad na ženy.
Cieľom Vášho časopisu je vymývanie mozgov.
Snaž sa čítať medzi riadkami.
Prevezmi kontrolu nad svojim životom.
Komentár: Kto v dnešnej dobe robí so žien peniazmi posadnuté kreatúry? Nepopierateľne veľkú úlohu na tomto procese zohrávajú aj časopisy. 10 rád ako zviesť muža do postele, reklama na desaťtisícové topánky od známeho návrhára alebo perfektná diéta, po ktorej už konečne nebudeš tá tučná nula, ktorú nikto nechce. Listovanie podobnými periodikami mi vždy spoľahlivo privedie žalúdočnú nevoľnosť.

7. Little skate kids
13 or 14 it doesn´t matter,
they skate all day,
if there is nice weather.
Every day they are better and better.
Sometimes i feel really tired,
but these little kids keep me inspired.
Little skate kids – they shred like fucking hell
Little skate kids – I wish i could skate so well
I´m trying my hardest,
to make one simple trick.
For them it is no problem,
and I feel like a dick.
But I´m not jealous,
it´s all about the spirit.
It´s not important how you skate,
But you have to live it!!!!

13 alebo 14 roční, na tom nezáleží.
Ak je pekne jazdia celý deň.
S každým dňom sú lepší a lepší.
Niekedy ma to prestáva napĺňať,
ale tieto deti ma stále inšpirujú.
Malý skejtoši – jazdia ako diabli.
Malý skejtoši – prial by som si jazdiť tak dobre.
Snažím sa čo najviac,
aby som dopadol jednoduchý trik.
Oni to dajú bez problémov
a ja sa cítim ako čurák.
Ale nezávidím,
veď nezáleží ako jazdíš,
ale musíš tým žiť!www.cesnak.org